Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd voerde tot de oprichting van de kiesvereenigingen „Nederland en Oranje" (A.-R.), „Recht en Plicht" (R.-K.) en „Vreest

Ood, eert den Koning" (Chr.-Hist.).

*

* *

De heer Beelaerts, die hier ontvanger was, toen het Raadhuis tot stand kwam, zal bij de bezichtiging van dat gebouw onze cicerone zijn.

„Een Raadhuis had de gemeente eertijds niet. Vandaar dat de vergaderingen van haar bestuur vroeger, sedert onheuglijke tijden, werden gehouden in een vertrek van de herberg de Pynas, terwijl nog niet lang geleden ook de secretarie-werkzaamheden ten huize van den Burgemeester, die tevens secretaris was, werden verricht en het archief aldaar bewaard. De hieraan verbonden bezwaren is men ten laatste te boven gekomen. In 1873 bood zich de gelegenheid aan tot aankoop van een groot, doch in verval zijnde gebouw, staande op een voordeelig standpunt in het aanzienlijkste gedeelte van de gemeentekom. Na gelukkig eigenaar cr van geworden te zijn, is men van gemeentewege dadelijk overgegaan tot de afbraak en heeft men op den verkregen grond een Raadhuis doen verrijzen, dat reeds 's jaars daarna, den 20 Juli is ingewijd.

„Dit in alle opzichten aan het doel beantwoordend gebouw heeft omlaag de woning voor elen bewaarder. Met een aan weerszijden en van buiten aangebrachte trap, eenige treden hoog, komt men door een dubbele deur in de vestibule. Deze ingetreden heeft men rechts of Noordelijk eerst een kamer voor den Burgemeester en voor het dagelijksch bestuur; deze heeft het uitzicht op een der aanzienlijkste gedeelten van de met huizen bezette dorpsstraat. Daar achter volgt eerst een goed ingerichte Secretarie en vervolgens een kamertje tot berging van boeken, papieren en andere documenten van de gemeente. Links of zuidelijk van de vestibule heeft men een vertrek, dat mede aan de straatzijde zijn uitzicht heeft, en ten dienste van den Gemeenteontvanger strekt. Dan volgt een locaal, waar tusschen muren en ijzeren deuren de gemeente haar financiën bewaart, dat eertijds ook voor den telefoondienst was ingericht en nu tot werkkamer van den secretaris is ingericht. De vestibule in rechte richting

Sluiten