Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij is overleden den 8 Februari 1800. Van hem bestaan ook proeven van zijn oudheidkundige kennis, oordeel en scherp vernuft. Voorts was hij beoefenaar der Vaderlandsche taal- en letterkunde.

16 Matthijs van der Burch, beroepen van Roekan je den 15 October 1782, bevestigd den 26 Januari 1783 en van Maasland den 14 October 1792 vertrokken naar Oudshoorn.

17 Gijsbert Weijer Jan Bonnet, geboren te Rotterdam in 1768, werd in 1791 proponent en tevens predikant te Zuilen, vandaar is hij beroepen te Maasland den 10 Januari 1793, bevestigd den 7 April van gemeld jaar en den 16 Juli 1797 vertrokken naar Wijk bij Duurstede en vandaar naar Rotterdam in 1800, waar hij den 15 Januari 1807 ook overleden is, na zich door eenige in het licht gegeven geschriften te hebben bekend gemaakt.

18 Ferdinand Wilhelm Morsel, beroepen van Rijsoort 15 Augustus en bevestigd den 22 October 1797, is ook te Maasland overleden den 6 November 1798.

19 Stephanus Isacus Broekman, beroepen van Nieuw-Lekkerland den 22 April en bevestigd den 14 Juli 1799, is tevens te Maasland overleden den 14 October 1819.

20 Hendrik Jacob Eijkmans, beroepen van Alblasserdam den 10 October 1820, bevestigd den 1 April 1821, is te Maasland ook gestorven den 28 October 1824.

21 Henricus Johannes van Hoorn, candidaat te Utrecht in 1821, predikant te Sprang 10 Februari 1822, van daar te Maasland beroepen den 28 April en bevestigd den 4 September 1825; naar Voorburg vertrokken den 17 September 1826 en van daar naar Amersfoort in 1830.

22 Theodorus Engelbertus Hermsen, candidaat te Utrecht in 1821, predikant te Bunnik 10 Februari 1822, vandaar beroepen te Maasland 22 November 1826, bevestigd 8 April 1827 en overleden den 24 Augustus 1860.

23 Philippus Samuel van Ronkel, theologiae doctor, candidaat bij het Prov. college van Overijsel, gestudeerd hebbende te Utrecht, beroepen te Maasland 10 April en bevestigd 7 Juli 1861, is naar Ijlst vertrokken den 29 April 1866. Gestorven als predikantte Leiden.1)

!) Dr. Ph. S. van Ronkel was een bekeerling uit het Jodendom, en de schrijver van een grootsch opgezet, doch onvoltooid gebleven werk „De Heilige Schrift in Bijbellezingen".

Sluiten