Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIII. Biadz.

„Reglement voor den Turftonder en noodhulp Turftondster in de Zuidbuurt onder Maasland". — „Nader reglement of ordonnantie voor turftonder of tonster binnen den dorpe en onder het ambacht van Maasland". — „Reglement en Keure met Instructie voor de Waagmeester". — „Reglement en ordonnantie voor den klapwaker" " 176

HOOFDSTUK XXIV.

„Carel Hendrik Friso" tot Erfstadhouder verheven. — Loos alarm van de landing eener „France vloot" aan den Hoek van Holland (1747). — De „huishoudende manschap zal in de militaire Exercitie geinstrueerd worden" (1747). — Inkwartiering. — Illuminatie op 8 Maart 1788. — De Fransche revolutie in 1795 te Maasland aan het werk 182

HOOFDSTUK XXV.

Fransche revolutie: levering van vivres en andere noodwendigheden" voor de „Fransche armee" en dier aankleve. — Inkwartiering... UND KE1N ENDE. — Oproeping van vrijwilligers voor land- en zeedienst. — Geldvoortieningen, fourneeringen, vrijwillige en onvrijwillige negoties. — Diaconieën en Armhuizen worden belast. — De „gedistingeerde" banken zullen verhuurd worden. — Ontknooping van den band, die het Ambacht aan de Anibachtsvrouwe bindt. — 1795: geen kermis, wel paardenmarkt 195

HOOFDSTUK XXVI.

Veranderingen in de samenstelling van gemeentelijke besturen. — De inunicipaliteit wordt in gemeentebestuur herdoopt. — „Ontwerp van den voet en de inrichting" van dat bestuur. — Instructie voor den „Kamerbewaarder". — Reglement voor de Civiele Rechtbank (Schout en Schepenen). — „Balans van Aparante Baaten en Lasten over den jaare 1804" 204

HOOFDSTUK XXVII.

Lodewijk Napoleon, koning van Holland. — Schoone karaidertrek van dien vorst. — Ons land een Fransche provincie. — Feesten bij de geboorte van den „Koning van Rome". — Ons herwonnen volksbestaan. — Schrijven aan „het gemeentebestuur van Maasland". — De maire ontslagen en het oude gemeentebestuur ontbonden. — P. C. de Coningh president van het nieuwe gemeentebestuur. — Koning Willem I doet Maasland aan 210

HOOFDSTUK XXVIII.

De jongste eeuw in vogelvlucht: De aanleg van de algemeene begraafplaats (1828). — Stichting van gemeentegebouwen. — Werkzaamheden op sociaal gebied. — Da Juüana-feesten op 15 en 16 Juni 1909. — Slot 218

Sluiten