Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"8nu ziLir' **

der barmh,™glleTen'^ïigd T"? Verb°nd ».j dan i„ „nze gebedcn ,ievere » — —

nhhk°° *kon"d"- °»«»

Davids wlr ff?helZ„7"7'P ^ —

bond, en noemt D.,id v<Kll.beei(| Ian c^' h'J °P hc'

=t ~ *.

is hun verhooring voor ons een a ® Zij°' Wel

Z£Z££r-'worde-

df: ;;r h°z ,e ~

™»g« - ■- o

ling vloei! voor, uit mtoL 8 'pral<e '■• '»>•

v»n Chriati "am„eid

^J"p717. ï t - rhonder *•*"***-

oefenen. Onze behM«e„ e„noo^™^/:« "

tot lof en dankzegging Zoo 'behon" " -'j''1 grond en s(°f is

« ons ze,ven en L onze^Zg" Z

ja in al onze overlep-inn<M„ j bevelen —

üjkheid te beseften -1 iet8' te ^derne^' 0026 afhanke' ons zei ven is vervloekt. Jak. 4 : 14; JeTao Y-^Tm °P tevens behooren wii Hem 'e u i ' : ^aar erkennen voor zijne vveJden ' <""'fSel"'0ke" dankzegging te 1 Tim. 4:5; P«. 40 4 e^z eni " gM°

r.DueW|dVTn Audi vo°r,,'oeien "" ,ief<"= "«-• wu ?"77

;?z.fz4: e- °°k- ~ ^'r;hr r„

Sluiten