Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Officinalis-boompjes te Nagrak en het onderzoek van Hasskarliana-bast leerde „dat ook deze van constante samenstelling was gebleven en, als kinine produceerend materiaal werd ook nu de Succirubra van weinig waarde genoemd, maar als rykste bron voor bereiding van Cinchonidine-zouten gewaaroeerd .

„Het op ruime schaal voortgezet onderzoek van wortelbasten bewees meer en meer dat men zeer ten onrechte vroeger (zie hierover De Ind. Merciiur van 28 Mei j.1. (gemeend heeft dat die basten slechts weinig waarde zouden hebben. Wortelbasten onderscheiden zich vooral — dit zou nu recht duidelijk geworden zijn - door een hooger gehalte aan Cinchonine terwijl ook het cijfer Cinchonidine meermalen hooger bleek dan in de correspondeerende stambasten".

„Over het algemeen scheen het kinine-gehalte in een wortelbast te verminderen, maar nadere proeven zouden nog worden genomen".

„De proeven omtrent den invloed van het jaargetijde op het gehalte der basten, bleef aan de orde, zouden binnen eemge maanden gesloten kunnen worden. Bij een eerste serie proeven werden verschillen gevonden, die door een volgende serie moesten gecontroleerd worden".

1875. „Dertien bloeiende exemplaren van C. Ledgeriana uit den oorspronkelyken aanplant (1866/67) wezen (als men een individu, dat maar 5,91 pCt. hield, uitzondert) op gehalten, in zwavelzure kinine berekend, van 9,96 pCt. (een ex.) tot 14,42 pCt. Zeven boomen van de 13, meer dan 11 pCt."

„Om tot de kennis te geraken of het alkaloïd-gehalte vaneêrt met den tijd van het jaar, werden twee seriën van proeven genomen, zes maanden na elkaar aangevangen Als proef-objecten dienden acht flink ontwikkelde Succirubraboomen op het plateau Tjinjiroean, van gelijken oorsprong en leeftijd, gelijkelijk ontwikkeld en in eene rij staande. Ir. September '73 werd begonnen uit de eerste serie van vier boomen, stukken bast van gelijke grootte, c.a. V.» van den omtrek, te snijden. De vier stukken dienden, gemengd voor analyse. Om de vier weken werd dat uitsnijden herhaald tot Augustus '74. De 2e serie werd in Maart '74 onderhanden genomen en Februari '75 de proef afgesloten". (Het maandelijks uitsnijden geschiedde voor alle zekerheid, door den leider der onderneming zeiven).

Uit de onderzoekingen besloot Moens „dat twee seriën van vier boomen, constant een bast opleverden van duidelijk verschillende samenstelling. De vier boomen der eerste serie

Sluiten