Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE (zie pag. 122.)

vn£eiLei w d6 kinine, in den een of anderen oplosbaren L-nn ^r voorwerpglaasje vry zuiver achter te houden, kon de microchemische weg, scheiding van de kinine en cmchonidme als tartraat van de kinidine en cinchonine niet

SaLtowk" veel cinchoni<Une a» W

vstslssls sssarsi

riftf W °pl°ssing van dubbelkoolzure natron, waardoor ® ®erst geprecepiteerd wordt. Schudt men nu deze vloeistof uit met zoo weinig mogelijk aether, dan gaat

zjgiïsuren ww m ~

oplirS SgZ^tThetZTb watoop^

nomen, konden, door toevoeging van oxalas kalicus, aan den

krpinan T PT JUPuPel kristallen van oxalas chinini verkregen worden, die de herapathitreactie geven".

Volgens Hesse bedraagt de oplosbaarheid van oxalas chinini

vanW?^VanH-10°° ?• 1 °P 10^°' SoSSild

\an cinchonidine-oxalaat 1 op 250 bedraagt".

Sluiten