Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stok te zien! De manier waarop inlanders hun paarden slaan en mishandelen en groote rauwe plekken met zadel en tuig bedekken, bederft mij telkens de vreugde op een tocht. Die wonderen van hitten, uren lang houden ze het uit, altijd vlug en gewillig toch regent het slaag!

Wilt ge eens hooren wat voor huurrijtuigen men in Soerabaja heeft? Dan vertel ik u van een rijtuigongeluk, dat gelukkig niet mij overkwam — ik zou er zoo goed niet van zijn afgekomen — maar een jongen vriend, die voor mij uitreed.

Nu heb ik heel wat ongelukken met huurrijtuigen gehad in Java, waar geen toezicht bestaat op wrakke wagens en mishandelde paarden, maar een ongeluk als dit is zeker toch zelfs in Indië eenig in zijn soort!

Stelt u voor een kossong, een officieel goedgekeurd huurrijtuig in de rijke stad Soerabaja.

Stelt u voor een kossong, dien een carbolbad van een jaar lang niet zou kunnen desinfecteeren, bespannen met het treurig type van slecht doorvoede, dikbuikige, schonkschouderige, eeltknieïge, schurftkoppige, afgebeulde, mishandelde knollen, met rauwe plekken onder het tuig, ongelukkige paardjes, die hangen in het vette touwetj es-gareel.

De koetsier zweept zonder ophouden Hij rijdt tegen iets

aan de boom breekt de paarden schrikken daardoor

wakker en gaan aan den haal, zooals alleen die ongelukkige dieren — even zenuwachtig als hun koetsiers — dat kunnen doen: dom schoppend, hinnikend, zwierend over den weg. Aangemoedigd worden ze door den leidselruk van den slaanden, schreeuwenden koetsier, die, hen in zyn angst pogend tegen te houden, alles deed om ze nog doller te maken. De jonge man, dei in den kossong zat, springt er uit, holt naar de paardekoppen en trekt aan bit en hoofdstel om de waanzinnige dieren tegen te houden. Het hoofdstel— een rottende fungus-massa — glibbert uit elkaar... de jonge man valt half om en moet

Sluiten