Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik hoopte haar te zien, die liefelijke uit het verre land, eer de Oostmoesson doorstond.

Ik droomde op zee, dat ik op reis was om »la princesse lointaine* te ontdekken. Ik meende uit wat de dichters van haar verhaald hebben, haar reeds te kennen, haar voor miin oogen te zien oprijzen slank en liefelijk.

Maar lang zocht ik te vergeefs. De Wo en go was uitgebloeid met meer te vinden. '

Ten laatste stond nog één bloeiende flos reginae in den

tan Java6611 WitgepUaarde' do°rzichtige woning in den Oosthoek

Ik had la princesse lointaine ontdekt!

Maar niet altijd is het mij gelukt dus schoone, van zon doorgloeide bloemen en boomen, waarvan ik las, in dezen tuin er goden, die Java heet, te herkennen.

Studeer zoo hard ge wilt.... aan uw botanische kennis zal

toch zoowat alles ontbreken, als gS niet, in plaats van namen

en omschrijvingen te lezen, de schoonen en machtigen voor u ziet!

Daar hadt gij mij vanochtend.

Mijn geheele miserable vernisje van oppervlakkige kennis

verdampte m de zon, toen ik poogde namen te geven aan al

de koningsdochters en bezielde dichteressen van het tropen-

woud, die voor mij oprezen met donkere oostersche oogen en zonnige kleur.

Wat zag ik?

Ik aanschouwde om mij heen, beneden en boven mij in zac tgroen halflicht een gewoel van onstuimig opschietenden groei, waaruit zeer hooge gladde stammen opstegen, groote bladschermen, die op verschillende hoogte boven elkander in Wi* 6 °£en neerwaarts hingen.... waaiervormig loof, met fiin gevind en gevederd gebladerte.... frisch, helder, jong pisang-

Sluiten