Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORSPOED VAN JAVA AFHANKELIJK VAN EUROPEESCHE ONDERNEMINGSKRACHT.

Wie opgemerkt heeft wat de suiker-industrie doet voor land en bevolking en hoe onmisbaar ze is voor de welvaart der inlanders, kan zich nu en dan wel eens ergeren in Java, want ze geniet volstrekt niet overal de waardeering en den steun waarop ze recht heeft. Wat heb ik soms hooren schetteren door onwijze beschermers der inlandsche bevolking over den slechten invloed der suikerfabriek op haar omgeving. Eenzijdigheid en partijdigheid voor de zoogenaamde belangen der bevolking wordt getoond door vele ambtenaren en ook door de regeering bij eenige maatregelen.

Dat nu door de regeering te Delft gelegenheid wordt gegeven aan jonge mannen om voor de suikerindustrie te worden opgeleid, is een verblijdend bewijs van het komend besef, dat de suikercultuur een levensbelang voor Java is. Met vreugde vernam ik dat de heer I. C. Boot tot privaatdocent benoemd werd aan de Technische Hoogeschool en dat dus colleges zullen worden gegeven uitsluitend aan dezen tak van landbouwnijverheid gewijd.

Dit is een stap in de goede richting en wij mogen hopen, dat de ambtenaren het voorbeeld zullen volgen.

Het is nu al veel beter dan vroeger, maar toch trof het my vaak, hoe veel noodelooze belemmeringen de particuliere landbouwnijverheid in Indië te overwinnen heeft van ambtenaren. Telkens zal men vernemen door wat ik schrijf, hoeveel sympathie ik heb voor de kloeke mannen van het Binnenlandsch Bestuur, maar onder hen, vooral onder hen die met theorieën over »den verdrukten Javaan« in Indië kwamen, zijn er, die volstrekt niet schenen te beseffen dat ze, door de landbouwnijverheid tegen te werken, ook »den verdrukte Javanen« groot nadeel

Sluiten