Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handig en, zoo ver ik kan nagaan, vrij cynisch en het tegenovergestelde van idealistisch.

En neem nu hun godsdienst! Hier hebben wij den Chineeschen tempel van god Sam Po te Semarang. Een kleine, door wierook zwart berookte tempel, waarin men enkel komen kan, diep buigend onder een lagen gemetselden boog, zwart bezoedeld door wierookroet. En in dien tempel een klein grotesk zwart beeldje, het beeld van god Sam Po, volgens traditie de grondlegger der Chineesche kolonie te Semarang. Zijn schip liet het anker vallen, waar nu de tempel is. Toen was het moeras-Semarang nog niet aangeslibt! Bij deze klip viel het anker. En als bewijs werd mij de ankerketting gewezen, die strak gespannen van omhoog op aarde daalde. Volgens de getuigenis mijner oogen was het een om zichzelf eng gekronkelde liaan!

Bij zijn dood is Sam Po ten hemel gestegen en god geworden en li\j wordt geraadpleegd, gelijk weleer ook door zeer hoogstaande en ontwikkelde Grieken het orakel te Delphi geraadpleegd werd.

Zeer knappe Chineezen zijn er, die geen groote zaak beginnen zullen, zonder dat ze — begeerig te weten of de zaak meevallen zal of niet —god Sam Po raadplegen gaan.... als ze ziek zijn en niet beter worden, vragen ze hem om een recept.

Met dat doel gaan Chineezen 's avonds naar hun zwart tempeltje. Ze blijven er den geheelen nacht, ze bidden, door al buigend wierookstokjes te branden voor het kleine zwarte

beeld, dat omringd is door borduurwerk alles zwart van

wierookroet.

Ze offeren eetwaren, gember, suikergoed, thee... die ze zelve na een poosje nuttigen. Zoodra ze meenen het noodige gedaan te hebben om god Sam Po goed te stemmen, nemen ze een grooten bamboe-koker, waarin tal van lange stokjes rammelen. Zóólang wordt geschud tot er één uitspringt, en dan wenschen

Sluiten