Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit machtige oerbosch te gaan omscheppen in heerlijke thee-terreinen, die een groote bevolking werk kunnen geven en bijdragen tot de welvaart van ons Nederland in de tropen en in het Noorden. Maar de regeering geeft van het ontzaglijk oerbosch, dat van hier naar de Zee van het Zuiden zich vele uren gaans donker aaneensluit, niet gaarne gedeelten in erfpacht. Ze wil bosschen bewaren voor de houtvester^ en ter wille van het klimaat, al meen ik dat deze altijd groene lage wouden van theestruiken niet minder dan hooger boomen den grond beletten uit te drogen, het water vasthouden en boschplicht vervullen jegens den dampkring.

Alom geluid van stroomend water, spoelend en vallend tusschen gebouwen en velden. En in de diepte de rivier de Tjilati, die met 285 paardekracht, door dynamo's gewekt en door krachtstations overgebracht, de glad en onhoorbaar werkende fabriek bijstaat, waarin binnen drie dagen tijds de frissche groene jonge blaadjes — welke uit de theetuinen in honderden doeken dag aan dag worden aangedragen het geheele jaar door — omgeschapen worden in geurige pekoe van de Assam thee-onderneming «Malabar«.

Waar vallend water is, straalt licht van booglampen en gloeilampen!

De rimboe, de wildernis, de kampongs, het werkvolk, de pluksters, vereenigd in de warongs om eetwaar te koopen, de inlanders, verzameld om een hooge kiosk, waar de gonzende gongen en trommels van den gamelang muziek maken, zyn 's avonds schitterend verlicht. Het is telkens als het donker wordt hier het meest aantrekkelijk Oostersch kermisgedrang van een geheele bevolking.

Welk een aantrekkelijke cultuur is die op zulk een theeonderneming als deze! In 1827 werden de eerste theezaden door Von Siebold op Java ingevoerd: de eerste 15 jaren bleef de cultuur in handen der Regeering, maar na 1842 werden

Sluiten