Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets dat aan de tropen herinnert, doet denken aan een badplaats in het Schwarzwald, maar het tropisch landschap, de groote kokospalm-wouden, de koffietuinen en vulkanen verbannen elk denkbeeld aan Zwitserland.

Sawah-Loento is geheel en al een schepping van de mijndirectie.

Twintig jaar geleden was het hier nog een wildernis. Tijgers slopen toen hier door de sawah de herten achterna of, gelijk een der inwoners zich uitdrukte: «slangen en tijgers speelden er toen!«. »Het was hier toen een Oud-Testamentische toestand« — gelijk de heer Lindhout — wiens naam ik op de Westkust telkens met groote vriendschap hoorde noemen — placht te zeggen. Hij was hier werkzaam bij den aanleg der spoorwegen als adjunct-chef en toonde, altijd opgewekt en luimig, buitengewone geestkracht en werkkracht.

Ik hoorde anecdotes van hem, die toonen hoe hij steeds waren humor — die heerlijke vermenging van een lach en een traan — toonde. Moge hij in Holland, waar hij nu de welverdiende rust geniet, deze regelen lezen, die bewijzen, hoe zijn oude vrienden in Sawah-Loento hem niet vergeten hebben.

Zeer mooie weefsels heb ik hier gezien. Om de inlandsche nijverheid te helpen, verkoopt mevrouw J. A. Einthoven, de echtgenoote van den controleur, ze voor de wevers. Ik breng eenige weefsels mede en die ze ziet, zal erkennen, dat ze zeer kleurig en by zonder goedkoop zyn.

Hier in de Bovenlanden van Padang maakt men keurige gekleurde taschjes (kamboets), de vlechtslag gaat altijd diagonaal en voor de smalle reepen wordt steeds rood — die heerlijke kleur! — verkozen! Ze worden rood geverfd door ze te koken, tot het water verdampt, inandjö-djöofnodjö, een gewas met paarse bloempjes, dat ik hier overal zag. Over de kleurstoffen der Indische planten ware iets aardigs te schryven. Ik verkies ze boven de harde aniline kleuren!

Sluiten