Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit word ik maar al te goed gewaar. Het mufste in zulk een woud zijn de dikke lagen verrotte, vermolmde bladeren, waarover men gaat. Het mooiste is, wat men ziet aan den rand van het bosch, waar het zonlicht er nog doorheen glanst of waar een rivier er door stroomt. Daar in het licht is het belangwekkend een enkelen boom van beneden tot boven te bestudeeren en te pogen zijn eigen bladeren te onderkennen te midden van die van liaan, scherp gedoomde rotan en tal van andere hem omkronkelende klimplanten. Zulk een boom is als een plantentuin en is omgeven door een groei van mossen, varens, orchideeën en liaanbladeren.

Maar dringt men verder in het woud, dan wordt alles zoo kleurloos dof en koud en klam.

Doch de bergen en dalen, de vlakte langs het woud, hoe vol majesteit zijn ze in Sumatra!

Om het Oosten te leeren lief krijgen en er zich door te laten doordringen, moet men soms alleen reizen, te voet of te paard door bosschen en langs stroomen gaan, en in de nachten alleen stil zitten onder den hoogen hemel, om te luisteren, te voelen. Onze Hollandsche dennen zenden op de vleugelen van den wind soms wolken gouden dennen-vruchtbaarheid over bosch en heide. En al de boomen en planten van de groote wouden hier zenden dus eveneens emanaties uit, bloemen en en zaden ... de hoogste geestesmachten van het leven schijnen mij met al die geuren van vruchtbaarheid in den geheimzinnigen nacht te doordringen.

En dan in die huizen en over die huizen, in het bosch en aan den oever van stille wateren of zwaar stroomende rivieren zulke ongekende aroma's!

Andere geuren troffen mij hier op Sumatra dan die, welke op Java ons prikkelend en stekend verwelkomen. Wat het grooter, zwaarder eiland hier en daar aromatiseert in onderscheiding van Java, ontdekte ik niet. Maar er is een verschil!

27

Sluiten