Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog in het kastje daarin bewaarde mijn moeder vader's

mailpapier... naam en adres van den verkooper bliksemden

mij in herinnering ik schreef ze gelukkig dadelijk op, want

een uur later was ik ze, evenals nu, volkomen weer vergeten.

Welke verstandhouding is er tusschen geur, verbeelding en geheugen?

Bij den mensch is de reukzin afgestompt. De jager leerde volstrekt te vertrouwen in den neus van zyn hond en liet den zijne ongebruikt, zoodat hij verzwakte. Wij leven binnenshuis en sterke parfums verdrijven en overmeesteren de zachte en teedere geuren van wat groeit en leeft, van de planten en boomen, van gras en aarde.

Maar voor my spreken de geuren telkens nog een taal

Ze spreken die hier op Sumatra echter vrij onverstaanbaar, ze is vaak zoo vreemd en doordringend!

Barbaarsche geuren, wilde geuren heb ik in het oerwoud, aan het Zuiderstrand geroken. Eens stond ik op een bamboebrug, gespannen boven een snelle rivier tusschen steile oevers. De gevederde bamboehalmen bogen over het bruine, woest stroomende water. Alles was donkergroen met wat roodgeel boven de rivier, die uit het donkere zware woud voortschoot naar de Chineesche Zee.

En eensklaps overstroomde mij een geur uit het woud, een specerij-geur, zoo aromatisch, zoo droomzacht en zoet. Hij deed mij denken aan iets heel moois en liefelijks uit een geheel vergeten verleden... die geur was zoo teeder, zoo teeder stemmend! Waren het orchideeën en vederpluimen van palmen, rijpe vruchten en jonge bloesems en de aarde zelve, die m\j dus zegenden met een geheel nieuwe sensatie? Heel 't verleden van Azië leefde in die geuren, dien wierookgeur van ouden godsdienst en oude liefde... hy was mij als een dierbaar lied uit vergeten kinderjaren, zacht gezongen in stillen avond.

Ten allen tyde heeft men stemmen in de lucht meenen te

Sluiten