Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den leiband loopen van lieden, die alleen oog hebben voor

inlanders-grieven en die Multatuli in het klein pogen na te

bootsen en dat doen met schel en snerpend geluid.... En dat nooit!

Maar de Europeanen in Indië heb ik wel een weinig bestudeerd.

En ik heb tevens gepoogd in die maanden eenige kennis op te doen, die mij in staat zou stellen ons gezag te helpen opbouwen. Afbreken en afkeuren is zulk gemakkelijk werk!

Er is een rympje van Emerson, dat ik myn leven lang, honderde malen mij zelf in herinnering bracht:

„Life is too short to waste The critic bite of cynic bark Quarrel, or reprimand;

't Will soon be ilark!

Up!" mind thine own aim, and God speed the mark!"

Dit is my uit het hart gesproken!

Hoe kunnen wij ons gezag bevestigen, vroeg ik my af bij het reizen door Java en Sumatra. En myn antwoord is: vooral door het peil der ambtenaren te verhoogen en aan bekwame Javanen tevens meer deel aan het bestuur te geven. En de taak van Europeesche ambtenaren zal er werkelijk niet minder belangrijk door worden, indien de inlandsche ambtenaren meer en meer aandeel in het bestuur verkrijgen, terwijl alle controle volstrekt alleen aan de Europeesche ambtenaren wordt opgedragen. Want de voogdy moet blyven aan ons, die verantwoordelijk zyn.

Nederlandsche ambtenaren, die mannen van karakter zijn, blij\en onontbeerlijk. En steeds moge aangroeien het aantal van hen, die hartelijk genegen zyn, al wat ze vermogen te

Sluiten