Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, regeering van Nederland, ik smeek het u! Laat hen in in het belang van 't dierbaar Vaderland en van ons gezag in Azië NIET tien jaar achtereen in de hitte! Tien jaar is veel te lang! Men moet Hollander bljjven! Men moet zyn kinderen niet geheel van zich laten vervreemden! Geefuwambtenaren na zes jaar dienst verlof. Dit zal de betrekking honderd maal meer gewild maken! Voor tien jaar naar Indië, klinkt menigeen als een doodvonnis in 't oor. Volg toch het goede Engelsche voorbeeld. Ik zou er alles, alles voor over hebben, kon ik u, o regeerders in den Haag, overtuigen dat deze hervorming niet mag uitgesteld worden!

Het Binnenlandsch Bestuurcorps is de ruggegraat van ons gezag in Indië.

Er zijn prachtmannen onder. Een vreugde is 't aan hen te denken.

Maar het corps is een weinig in discrediet gebracht o.a. door een boutade van den controleur Damsté, die — heb ik wel — in de Indische Gids geschreven heeft: «keurcorps... zeurcorps... treurcorps«. Die aardigheid heeft gepakt. Ik weet niet hoe vaak ik die hoorde, toen ik aan 't inlichtingen winnen was.

Het Indische publiek geniet van zulk een hatelijkheid, door iemand uit het corps zijn eigen corps in 't aangezicht gesmeten. Het gezag in Nederlandsch-Indië ondervindt zeldzaam eenige waardeering van het publiek. Het gezag van B. B. ambtenaren en zy zei ven worden gaarne belachelijk gemaakt. Nu kwam zoo'n bestuurder zelf en verlaagde zijn «keurcorps» tot »zeurcorps«... »Neen maar! 't Is al te koddig! Dat 's een goeje hoor!«

Het corps verdient geen hoon maar innige waardeering.

Doch dat dit niet voldoende beseft wordt, is grootendeels een gevolg van onwetendheid van het publiek.

Indische particulieren en journalisten laten zich vaak zeer

Sluiten