Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom zal het ook een goede maatregel zijn als de minister studiebeurzen verstrekt aan eandidaat-Indische ambtenaren.

Vele jongens van beschaafden stand — want die hebben wy noodig! —doch wier ouders geen fortuin hebben, kunnen dan opgeleid worden voor Indië.

Het is, gelijk de heer Kielsti'a, de voorzitter van het Indisch Genootschap, zeide:

rik herinnor mij, dat wij aan do Militairo Academie te Breda zeer vele jongelieden hebben gekregen door beurzen, omdat zij anders de studie niet zouden hebben kunnen betalen. Ik weet dat van mijzelveu en van vele vrienden, /eer vele zoons van onbemiddelde ambtenaren, officieren en weduwen kunnen op die manier do studie volgen, wat anders niet het geval zou zijn".

Door al deze middelen kan men tegemoet komen aan wat Indië noodig heeft... flinke jonge mannen van karakter, die goed zyn opgeleid.

Laat daarom naast den roep om lotsverbetering, maar luider, veel luider en doordringender nog klinken een opwekking tot de flinke, pootige Hollandsche jongens, die in Indië alles kunnen vinden wat zij willen.

En laat de Nederlandsche natie inzien, dat zij hare beste zonen moet zenden naar Indië om de koloniën te regeeren en op te heffen, en dat niet alleen de inlanders, maar door karakter en voorgaan ook een goed deel der Europeërs!

Hollandsche jongens, welk een heerlijke taak!

Sluiten