Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Benkoelen ben ik aan wal geweest, over de hooge golven die in 't gezicht spatten heen en weder, en ik heb dus beter kunnen beseffen, hoe dicht bij het oerwoud de plaats ligt, die met haar klein fortje met flonkerende driekleur zoo liefelijk schoon zich strekt tusschen de bergen. De controleur gaat Zondags soms jagen in het oerwoud, dat slechts op tien paal af stands verrijst.

Daar had hij gisteren met een vriend te zamen twee olifanten geschoten.

En de pastoor leeft heel wat palen verder de wildernis in!

Toen ik van die jacht hoorde, daar zoo pal bij, was het of ik het gedrang en gestamp van een kudde olifanten in het oerwoud hoorde, als de grond om de drinkplaatsen in de rivier dreunt van de voetstappen der geweldigen!

Hoe doet zoo'n machtig land als ons ontzagwekkend Sumatra ons iets beseffen van de groote ruwe wereld van weleer, vol woeste dieren, waaraan de mensch moest kamp geven om door strijd zich te ontwikkelen. Het begin van de geschiedenis der wereld, der beschaving, leert men door aanschouwing, staande naast gevelden olifant en geschoten tijger. Dan krijgt men een diepen indruk van groote natuurkrachten.

Maar van een andere macht, geduchter dan die van de dieren der wildernis, zag ik iets bij het terugkeeren naar het schip.

Zes zware prauwen vol inlanders volgden de barkas, waarin ik over de golven reed. Ze waren gevuld met mannen en vrouwen, die een twintigtal aanstaande Mekkagangers, van wie vier hun vrouw medenamen, vergezelden. Deze hadden de ontzettende: »ik ben heiliger dan gij «-uitdrukking, die zelfbewuste uitverkorenen onderscheidt en ontsiert, reeds op het gelaat. Enkelen hunner zagen mij niet bijzonder vriendelijk aan. Zy, die hen begeleidden, duldden niet, dat de

Sluiten