Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn opmerkingen aan tafel bevestigden eigenlijk den indruk nog. Maar hij is veel erger — en bijna was ik er ingeloopen; hij is een beetje gek aan den orthodoxen kant. Verbeeldt je, een man die in Harrow en Oxford is geweest en verlangt naar een overkleed en lange haren! Ja, je beleeft wat! Het is een hard gelag voor zijn ouders!"

Zij keek even op en peinsde.

„Maar Rosette, wat heeft Raphael Leon te maken met mijn komen in het Parlement?"

„Hoe kun je toch zoo dom zijn, Henry! Ik heb je immers gezegd, dat Leon een orthodox blad gaat oprichten, dat onder je toekomstige kiezers zal worden verspreid. Het is een verbazende bof dat we altijd onze religie hebben gehouden. We staan algemeen als orthodox bekend. We zijn met Leon bevriend en we kunnen zorgen dat Esther in het blad schrijft (ik merkte dat hij zeer met haar ingenomen was) en met behulp van dat blad kunnen wij jou en je orthodoxie voortdurend voor de kiezers brengen. De arme lui zijn al in de wolken over rijke Joden, zooals wij, die een strict kosjere tafel houden, maar ze zullen dol zijn op het idee van een lid van het Parlement met bidriemen op het voorhoofd."

Zij glimlachte zelf op het denkbeeld; Percy Saville was altijd doodelijk van haar als ze glimlachte.

„Je bent toch een kapitale vrouw, Rosette," zeide Henry, terwijl hij op zijn beurt glimlachte, met bewonderende genegenheid, waarbij zijn voortanden nog meer uitstaken. Hij trok haar tot zich en kuste haar op den mond.

Zij gaf hem den kus langzaam terug en ze smaakten een oogenblik van dat geluk, dat geboren wordt uit wederzijdsche trouw en vertrouwen.

„Kan ik nog iets voor u doen, voordat ik naar bed ga?" vroeg de dikke oude Mary O'Reilly, aan de deur verschijnend.

Mary was een bevoorrechte persoon, die zelfs niet bang was voor den huisknecht. Daar ze geen familie had, nam

Sluiten