Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3*2" ftg? " - - -and

zeer beroemd schilder° —1 een6man6 d'1"/6" d n. Ioges een teekenen van menscheliike fim, a 16 ZWa ^ het <ag gelegd, enTeïltfe ^ ££'S *"

'Trr,--* h«f< verbeterd.,, e

lik geloof dlt hrXsi^vV'h ES'her nieU^«is natuurlijk: slechts een dc pinuauï" dat

Iwees^^™*? ~ ^ gmlach van verwijt.

meneer met het kale hoofd?» Zij keS' dSï k S"* nieuwsgierig naar beneden in de stalles. jker

»Wat, die leeuw zonder manen? Dat is Tom n a-

PhSjnd°tlu^rst^ *3-z-

van Elisabeth bloeide!" akeSpeare dat hlJ met in den tijd

ZCt^treurepeL^6^

na "de eerste acte.^" HamIet worden'" zeide Esther ^ bed°e" " «" Khte" Hamlet?» vroeg Sidney

groot is," zeidé Esther'"" k™ tegel'Jk te kl,''n en te

^SidiTeyTchend^""® ?-T* bij he' h°°fd w^"

Shakespeare het oude "mrhZl l , 'S eenvou<% deze, dat zinnigheid houd fe ' f ^ vofede « w« u voor diepgevofg van ££*££ h«

U' Nee„ikmtdeliik - » ft"»"

°p"gronden," T"

m^in ten*££ ve^dï

, aien roezigen schilderachtlgen tijd van Elisabeth,

Sluiten