Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een schepping die aan het wonderbaarlijke grenst. En Iet verder op den plechtiger), onverbiddelijken gang van het Noodlot in zijn treurspelen, ontzettend als het voortschrijden er van in het Grieksche drama. Evenals met de wonderen der oude sprookjes instinctmatig de wonderen der moderne wetenschap waren voorzien, schijnt mij deze opvatting van het Noodlot te zijn een instinctmatig vooruitloopen op de formules der moderne wetenschap. Wat we thans noodig hebben is een tooneelschrijver, die ons de groote natuurlijke verborgen krachten toont, die het wel en wee van het menschelijk leven bewerken, door de illusies van bewustheid en vrijen wil."

„Wat u van avond noodig hebt, miss Ansell, is een kop koffie, zeide Sidney. „Ik zal u er een laten brengen, want ik sleepte u van de tafel vóór de bekroning en climax van den maaltijd. Ik heb altijd aan mijzelf opgemerkt, dat als ik in mijn maaltijd werd gestoord, allerlei spoken, wetenschappelijke en andere, zich van mij meester maken."

Hij riep een bediende.

„Esther heeft de onzinnigste meeningen," zeide Addie ernstig. „Alsof de menschen niet verantwoordelijk waren voor hun daden! Doe wel en het zal u wel gaan, is de gezonde leering van den Bijbel en zegt het gezond verstand."

„Ja, maar zegt de Bijbel ook niet: „De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stomp geworden?" antwoordde Esther.

Addie keek verlegen. „Het klinkt tegenstrijdig," gaf zij eerlijk toe.

„In het geheel niet Addie," zeide Esther. „De Bijbel is een brok literatuur, geen boek. Indien je het in je hoofd kreeg Tennyson en Milton in éen deel te binden, zouden zij daarom nog niet samen een boek vormen. En je kunt niet klagen als de teksten elkaar tegenspreken. Houdt u den zuren druif-tekst niet voor den juisteren, meneer Graham?"

„Vraag het mij niet, als 't u blieft. Ik heb een vooroordeel tegen alles wat in den Bijbel staat."

Op zijn lichtzinnige manier sprak Sidney de waarheid. Hij

Sluiten