Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladen. Maar we hebben al in drie weken geen geboorte gehad; dat is bepaald doodelijk voor onze reputatie. Iedereen weet dat de orthodoxen een vruchtbaar volkje zijn en de menschen moeten dus wel denken, dat we zelfs door onze eigen partij niet worden gesteund. Ta-ra-ra-ta! U moet me heusch een geboorte laten verzinnen. Ik geef u mijn woord, dat niemand aan de echtheid zal twijfelen. Kom aan! Wat zegt u hiervan?"

Hij krabbelde wat op een stukje papier, dat hij aan Raphael overhandigde; deze las:

„ Geboren

„Op den 15den dezer, in 17 Oost Stuart-laan, Kennington, beviel van een zoon de vrouw van Joseph Samuels."

„Daar nu!" zeide Sampson trotsch. „Wie zou denken dat het wurm niet bestaat? Niemand woont te Kennington en Oost Stuart-laan is een ware vondst. Stuart Lane zou twijfel kunnen wekken, maar het zou niemand ooit invallen dat er geen Oost Stuart-laan is. Zeg nu als het u blieft niet, dat het wurm sterven moet; ik begin al bepaald vaderlijk voor hem te voelen. Mag ik hem aankondigen ? Wees niet al te nauwgezet. Wie lijdt er een penny schade bij?"

Hij begon te neuriën, nu en dan met vogeltrillertjes.

Raphael aarzelde; zijn zedelijke kracht was verzwakt. Het is onmogelijk met drukwerk om te gaan en er niet door te worden besmet.

Eensklaps hield Sampson op met fluiten en sloeg hij zich met zijn dikke vuist voor het hoofd.

„Ezel die ik ben!" riep hij uit.

„Welke nieuwe reden heb je gevonden om dat te denken ?" vroeg Raphael.

„Wel, we mogen geen jongens laten geboren worden. Men zou achter de waarheid komen. Jongens moeten besneden worden en sommigen van de bij omschrijving genoemde „Inwijders in het verbond van Abraham" zouden ons kunnen snappen. Neen, mevrouw Joseph Samuels krijgt een meisje."

Sluiten