Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na lang praten kreeg Esther haar zin. Hanna stond haar kamer aan Esther af en bracht haar spulletjes over naar Levi's slaapkamer, die, behalve bij feestelijke gelegenheden, al jaren ongebruikt was gebleven, hoewel het bed altijd voor hem gereed stond. In den laatsten tijd hadden moeder en dochter het bed nu en dan moeten opmaken en de kamer moeten luchten, als rebbe Sjmoel in de Sjoel (Synagoge) was. Esther gaf haar nieuw adres op aan haar broeders en zusters en vroeg een en ander over de vooruitzichten van beschaafde vrouwen in de Vereenigde Staten. In het antwoord werd haar meegedeeld, dat Rachel verloofd was en de familie was door die kolossale gebeurtenis te zeer vervuld, om voldoende aandacht te geven aan hetgeen zij vroeg. Het oude, beschermende moederlijke gevoel kwam weer over Esther, toen zij het nieuws hoorde. Rachel was pas achttien, maar Esther gevoelde zich heelemaal een oude vrijster. Het scheen precies goed uit te komen, dat zij naar Amerika zou gaan om haar moederlijke plichten weer op te vatten. Izaak en Sara waren nog niet veel meer dan kinderen: misschien kibbelden zij nog wel over hun verjaardagen. Zij wist dat de kleinen van vreugde zouden springen en dat Izaak haar nog een plaats in zijn nieuw bed zou aanbieden, ook al bestond daarvoor de noodzakelijkheid niet meer. Zij schreide toen zij het knipsel uit het AmerikaanschJoodsch blad kreeg; onder andere omstandigheden zou zij hebben gelachen. Het stond onder het hoofd „Persoonlijke berichten" en luidde: „Sam Wiseberg, de knappe jonge handelsreiziger van Cincinnati, is verloofd met Rachel Ansell, de mooie achttienjarige machineschrijfster, de dochter van Mozes Ansell, een welbekend geloofsgenoot te Chicago. God's beste zegen op het paar! Het huwelijk zal plaats hebben in den herfst." Esther veegde haar oogen af en besloot de plechtigheid bij te wonen. Als men weifelt is men zoo dankbaar voor een houvast. Er was nu niets bij te winnen met vóór het huwelijk aan te komen; integendeel, als ze juist in tijds kwam, zou dat de feestelijkheid nog verhoogen.

Sluiten