Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij klonk zeker schril genoeg te midden van Jeruzalem's vroolijke menigte, onder die trippelende en lonkende dames en nachtbrakende drinkebroers: een wanklank in de feestmuziek, een spelbreker, die zwartgallige, waar men juist zoo onbezorgd genoot van zijn voorspoed en overvloed. Het is niet waarschijnlijk, dat zijn streng woord veel indruk maakte. Er waren er zeker, de meer ernstigen, die zeiden: de profeet overdrijft; er waren anderen, gehecht aan de oude gewoonten en zeden, die zeiden: wij begrijpen u niet, wat kwaad ziet gij toch in onzen godsdienst? hebben onze vaderen niet altoos op de hoogten geolïerd? Wij willen Jehova niet vergeten, al geven wij wel eens een ofterande aan de goden onzer naburen. En dan waren er ook nog die rondweg spotten met het sombere woord van den profeet en geen oogenblik zich lieten storen in hun drinkgelagen: zulke dreigementen hadden zij al zoo vaak gehoord; als de Heilige Israëls ons stralïen wil, laat hij zich dan haasten dat wij het eens zien!

Ondankbaar genoeg derhalve was de taak welke Jezaja in dezen tijd te vervullen had. Ware 't hem om eigen eer te doen geweest, hij zou haar aanstonds hebben neergelegd. Maar wij weten, niet daarom was het hem begonnen, het was de liefde voor de eer zijns Gods die hem dreef. En nu — en dat hield hem zeker staande bij al wat den moed had kunnen neerslaan — dat diepe gevoel van de eer die den Heilige

Sluiten