Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg? Dit, dat de ware ernst van dien tijd vol verschrikkingen hun verborgen blijft! Voor den profeet geschiedt het alles naar goddelijk bestel en heeft dus eeuwige beteekenis, maar voor hen is het iets toevalligs, een ongeluk zooals er zoovele ongelukken in de wereld zijn, waarachter men geen hoogere bedoeling zoekt: het mag een oogenblik verschrikken, maar als 't ergste geleden is, is het weer gauw genoeg vergeten.

Geen wonder dan ook, dat het volk van Jeruzalem door al die vreeselijke dingen welke als onder hun oogen gebeurden, nog niets heeft geleerd. Wij zouden zoo denken, dat men nu toch wel naar den profeet luisterde. Zoo eenige, dan moesten toch die dagen tot boete en bekeering roepen en kracht bijzetten aan het profetische woord. Maar het was alles nog hetzelfde als voorheen. De onrechtvaardigheden, de verdrukking der armen, de afpersing van wees en weduwe, zij duurden nog altijd voort. Ja, zelfs de lichtzinnigheid is nog niet weg uit de harten. Wat moet de profeet wiens hart vol is van de ernstigste gedachten, niet beleven in dat Jeruzalem! Daai komt hij in 's lands raadszaal, en zie, de vroede mannen, geroepen om recht en leiding te geven, zij dolen door den wijn en dwalen door den sterken drank, zij waggelen op hun beenen en slaan brabbeltaal uit, ja de tafels zijn vol walgelijk uitbraaksel, geen plek meer schoon! Kan het erger? Honend wijzen zij alle waarschuwing af: ha! wij hebben een verbond ge-

Sluiten