Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de boosheid het wint van recht en waarheid, G0d is een wreker, lankmoedig, zijne hand dikwijls inhoudend, maar Hij laat niets ongestraft; zijn gericht wordt uitgesteld dikwijls, afgesteld nooit. Richtend gaat Hij door de wereldgeschiedenis, richtend zal Hij komen ook over wat u nu zoo groot, zoo

onweerstaanbaar toelijkt.

De geest van Nineve verschrikke u niet, maar ook, de geest van Nineve verblinde u niet. Kniel nooit

voor de grootheid der wereld, aanbid nooit het succes,

laat u niet wijs maken dat het doel de middelen heiligt. Geloof in geestelijke grootheid, in zedelijke macht; geloof in God, en sta, waar het moet, hoekig, vierkant tegenover den geest, die u wereldschen invloed, macht, een naam voortoovert, misschien onder den schoonen schijn van zoo te beter uw God

te kunnen dienen.

Waarlijk, Nahums woord is een prediking voor onzen tijd, een bemoediging en een waarschuwing: God alleen is groot, en wat uit Hem niet is, wat zich tegen Hem stelt, moet verderven. Daarom er niet voor gevreesd, er niet mee geboeid!

Sluiten