Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat weer op Sion de tempel zal staan: hij teekent ons dien tempel met nauwkeurige opgave van alle afmetingen: zijne muren, poorten, voorhoven, zijn altaar, de plaats waar de offers moeten geslacht en gekookt worden: het wordt ons alles getoond. Het voldoet hem niet te zeggen, dat weer de feesten worden gevierd; hij beschrijft ons, welke offers elk feest eischt; op welke wijze, door welke deuren vorst en volk den tempel moeten binnenkomen en hem weer verlaten, hoe de priesters van kleeding moeten verwisselen enz. Hij is niet tevreden met ons Israël te laten zien weer wonende op zijn bergen en in zijn dalen; hij ontwerpt een geheel nieuwe kaart van het land der vaderen, waarop voor eiken stam reeds de juiste woonplaats met nauwkeurige grenzen is afgebakend. Ezechiëls geest kan niet tot rust komen, vóór hij zijne schilderij tot het laatste lijntje en stipje heeft afgewerkt.

Maar welke is nu zijne bedoeling met heel deze schets? Heeft hij werkelijk gewenscht en verwacht, dat straks na de ballingschap alles juist zóó ingericht zou worden, als hij het hier had geteekend? Of bedoelde hij alles symbolisch, niet letterlijk?

Het valt moeilijk deze vraag te beantwoorden. Had de profeet het zelf wel kunnen zeggen? Er zijn trekken in zijne teekening, b.v. wat hij zegt over de verdeeling des lands, waarvan hij, als hij ze in gedachte

Sluiten