Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrootingsstaten van ontvangst en uitgaaf. 1812, 181-1.

Staat van ontvangst en uitgave, opgemaakt door den Municipalen raad. 1814. 1 cahier. (4 exx.)

Staat van aanmerkingen door den Raad der gemeente Jelsum bij het budget voor 1814.

Staat van uitgegeven bevelschriften tot betaling. 1814.

Register van afgegeven attestatien de vita. 1814 — 1H10. 1 deel.

Register van processen-verbaal en genomen inforinatiën in zake misdrijven. 1813 — 1816. 1 deel.

Register van manspersonen van 20 tot 60 jaren oud. 1812. 1 deel.

Naamlijst van personen van 20 tot 40 jan n oud voor de Nationale Garde. LS13. 1 deel.

Register van verlofgangers van de gemeente Jelsum. (1814) 1 deel.

Inschrijvingsregister voor de Landmilitie en den Landstorm. 1814. 1 'deel.

Alphabetische naamlijst van de ingeschrevenen voor de Landmilitie en den Landstorm. 1814. 1 deel.

Naamrol van leden voor den Landstorm. 1814. 1 deel.

Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie. 1813, 1815, 1816. 2 deelen.

Alphabetische naamljjst der ingeschrevenen. 1815, 1816. 2 deelen.

Inschrijvingsregister van personen van 18 tot 51 jaren oud voor de rustende schutterij. 1815. 1 deel.

Extract-inschrijvingsregister voor de Schutterij (1815). 1 dl

STIENS.

Ingekomen stukken. 1812—1815. 10 deelen.

Registers van uitgaande missives. 1812—Sept. 1816. 3 dln.

Etat remis par le maire de la commune de Stiens au receveur de l'enregistrement des actes civils des successions et du timbre a Leeuwarde, des décès. 1812—Mei 1814. 1 deel.

Sluiten