Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alpliabetische naamlijst van de ingeschrevenen voor de Landmilitie en den Landstorm. 1814. 1 deel.

Inschrijvingsregister voor de Nationale militie. 1813, 1815, 1816. 2 deelen.

Alphabetische naamlijst der ingeschrevenen. 1815, 1816. 2 deelen.

Inschrijvingsregister van personen van 18 tot 51 jaren oud voor de rustende schutterij. 1815. 1 deel.

Aanstelling en instructie voor R. K. de Jong, als onderwijzer te Stiens. 1813. (Afschrift).

WIRDUM.

Ingekomen stukken. 1812 — Sept. 1816. 11 deelen.

Registers van ingekomen stukken. 1812—April 1816. 3 deelen.

Registers van uitgaande missives. 1812—Sept. 1816.

Répertoire du maire de la commune de Wirdum pour 1'inscription des actes d'administration sujets a 1'enregistrement sur la minute. 1812 — 1816. 1 deel.

Etat remis par le maire de la commune de Wirdum au receveur de l'enregistrement des actes civils des successions et du timbre a Leeuwarde, des décès. 1812—Mei 1814. 1 deel.

Register van vastigheden behoorende aan de kerkvoogdij en administratien van liefdadigheid, opgemaakt door den maire. 1812.

Liste des habitants, qui ont droit a être inscrits sur le registre civique de 1'arrondissement Leeuwarde. Opgemaakt 14 Nov. 18Ï1. 1 deel.

Register wegens het aannemen der familienamen. 1812. 1 deel.

Geproduceerde akten van gehuwden, behoorende bij de akten van den burgerlijken stand. 1812—1814. In 1 portef.

Geboorte- en overlijdensbriefjes. 1812—1816. 1 pak.

Liste des ayans-droit de voter dans 1'assemblée de la section Wirdum du canton Leeuwarden no. 2. 1813.

Register van volkstelling in 1812 en in 1815. 1 deel.

Sluiten