Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEUWARDERADEEL en LEEUWARDEN.

1. Bonkébrug.

a. Stukken betreffende de vernieuwing. 1845.

b. Legger: 1839.

2. (iroote Jelsumervaart of Hasseher-Me.er.

a. Lijsten van onderlioudpliehtige landen enz. 1688 — 1696.

b. Slattingsstukken 1733, 1777, 1779, 1801, 1834, 1852 (vlaggen) 1855, 1869.

c. Leggers: 1834, 1839.

3. Irntunierzijl.

Overeenkomst van eenige grietenijen in Oostergoo (waaronder Leeuwarderadeel) met, de stad Leeuwarden betrekkelijk eene vernieuwing van de — 1740.

LEEUWARDERADEEL en TIETJERKSTERADEEL.

De Murk.

a. Stukken betreffende het verschil tusschen de grietenijen Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel omtrent de onderhoudplichtigheid van de Murk en het Ouddeel.

b. Slattingsstukken 1809, 1844.

c. Legger v. de Murk. 1839.

d. „ v. h. Ouddeel en de Murk. 1839.

LEEUWARDERADEEL, TIETJERKSTERADEEL en LEEUWARDEN.

1. Dockumer-Ee of Trekvaart.

a. Stukken betreffende de slatting v. 1853—54 en verschillende stukken betreffende de onderhoudplichtigheid enz. 1847-1861.

b. Leggers: 1839 en 1844.

2. liet Ouddeel.

li. Slattingsstukken 1835 en 1837 (Leiking). b. Legger: 1839.

Zio voorts onder: Murk.

Sluiten