Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEKKUM.

1. Bonkesloot of vaart.

a. Slattingsstukken enz. 1656, 1688, 1759, 1819, 1853, 1885 (Begrooting v. kosten).

b. Legger: 1839.

2. Brug en voetbrug bij Snakkerburen.

a. Stukken betreffende de aanbesteding van eene nieuwe brug over de Bonkevaart bij Snakkerbuurt. 1867.

b. Stukken betrekkelijk de aanbesteding in 1873 van:

1. een nieuw voetbrugje over de Bonkevaart nabij Snakkerburen;

2. herstellen van de brug over de Finkumervaart bij van der Woude onder Finkum;

3. herstellen van de brug over de Finkumervaart bij B. R. Rienks aldaar.

3. Bonkehout en opslag.

Kohier van omslag wegens reparatie. 1833.

4. Zet en hooghout over de Bonkesloot bij het Tolhuis.

Stukken betreffende de aanbesteding. 1858.

5. Lekkumer-opvaart.

a. Slattingsstukken 1838.

b. Legger: 1838 en 1840.

6. Oude Meer.

a. Slattingsstukken 1759.

b. Legger: 1839.

7. Oude Lits.

a. Slattingsstukken 1688, 1760, 1835.

b. Legger : 1839.

MIEDUM.

1. Miedumerdiep of Miedumer-opvaart.

a. Slattingsstukken 1840.

b. Legger: 1839.

2. Brug over het Ouddiep.

Stukken betreffende het maken van eene nieuwe brug. 1855, 1881, 1895.

Sluiten