Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stoomtramweg Leeuwarden—Dockum.

Voorwaarden en gewijzigde voorwaarden voor den aanleg en exploitatie van een — 1881.

Hierbij: Gedrukte formulieren van voorwaarden voor den aanleg van tramwegen.

Telefoonkantoorhouder. .

Ingewonnen berichten van Gemeentebesturen in Friesland aangaande eene instructie voor den — 1885.

Telegrambesteller te Wirduin.

Benoeming van J. L. Affolter Jr. tot — 1881.

Met: Instructie voor de telegrambestellers der Maatschappij tot Expl. v. Staatsspoorwegen. 1881.

Zeilschepen.

Plaatselijke verordening op zeilschepen, varende langs en naast algemeene rijdwegen. 1825.

BB.

WEttEN, STRATEN, VOETPADEN.

Bestratingen in (le dorpen.

a. Aanbestedingsstukken wegens bestrating door (loutuin en het bouwen van een brandspuithuisje aldaar. 1876.

b. Proces-verbaal van eene vergadering van onderhoudplichtigen der straat langs de buren te Huizuni. 1847.

c. Aanbestedingsstukken wegens bestrating van de Leije. 1807.

d. Alsvoren wegens bestrating van het Miedumer kerkpad. 1878. Met legger 1839.

e. Alsvoren wegens bestrating te Stiens. 1875 en 1879.

J . Wirdum. 1880.

/. » » » »

Rildtdük en Scliilweg onder Stiens.

Aanbestedingsstukken wegens bet maken tot kunstweg van den — 1870.

Boxumerdük, Schradgk en Hooged«k.

Aanbestedingsstukken wegens het maken tot kunstwegen van den — 1878.

Breedcdjjk onder Britsum en Stiens.

Rekening van uitgaven door S. W. de Boer, wegens ophooging van den — 1836.

Sluiten