Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer veranderen want de indruk van de dingen, éénzijdig bezien, gaf deze stemming weer, altijd en altijd; ja, in de tijd warende gevoelens en de gewaarwordingen voor altijd vastgesteld.

Want immers gebeurde er niets dramaties op het vreedzame dorp en de dagen vloden zoo gezapig heen, niet de gebeurtenissen maar de fiezieke gewaarwordingen brachten verandering in de gedachten en gevoelensschakel en deze stemden alleen tot een zwijgende, lijdzame droefenis wanneer er iets niet in de haak was, of een zekere korzelheid, evenwel zwijgend doorstaan achter opeengeknepen lippen. Dan veranderde het uitzicht van de dingen dat anders eentonig-kleurloos was omdat men er geen acht op sloeg, alles werd donker en grauw, daar binnen woelde het heel hartstochtelik als het smeulend vuur van een op-handen-zijnde opstand tegen alles en allen en een onuitgesproken, bittere klacht over liefdeloosheid en verlatenheid.

Doch die dingen duurden niet lang en verdwenen met het lichamelik leed omdat de geest nooit rechtstreeks werd aangetast, hij bleef wat hij was, vol onstuimigheid die meestal volkomen onderdrukt werd of afge-

Sluiten