Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tulle waardoor men het bloot vlees zag. En hoe ze daar baden namen, dat was ongehoord schandalig, daar plonsden de geslachten ondereen in 't water en deden vuile dingen voor de ogen van de kijkers. En de koppels liepen rond in de duinen, staken zich weg bachten de hillen waar ze door de vissers betrapt werden.

Ongehoord!

De beide zusters knikten gestadig en zagen die dingen gebeuren, ddar vóór zich in het uitvagende nevelwaas, de vriemelende smoor, alsof de woorden van Stifnie werkelike beelden schiepen.

Matielde deed er haar voort en meer over vertellen. Dit wekte bij haar een zonderlinge prikkeling en gejaagdheid die ze trachtte te verbergen en zelfs te ontkomen, zonder erin te gelukken. Haar jachtig vragen verried haar bijna en ze had er het besef van doch het was sterker dan zij, ze moest alle biezonderheden weten. Toen Stifnie uitverteld was beving haar echter een hevige haat voortspruitend uit het gevoel van eigen zwakheid, vergeefs smachten en heftige strijd om dat te ontkomen. Ze zei: — Wat zijn de mannen toch lafhartig! indien ik maar een man was,

i i 2

Sluiten