Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het huis dachten ze na over de handelingen van de mensen en toetsten die aan de voorschriften van de kristelike godsdienst uitgelegd volgens hun eigen belangen.

Stiena trok nadenkend naar boven. Haar zuster schimpte opniew op de weduwe. Steeds was het Matielde die begon en haar zuster leek enkel de weergalm. Misschien zouden de dingen een andere betekenis krijgen, ware ze alleen, zo dacht ze, nog steeds op een vreemde wijze vermilderd. Nu liet haar zuster haar de tijd niet.

Stiena bleef mijmeren en Matielde joeg haar aan om haast maken, want het werd laat. De twee zusters kleedden zich snel, Stiena streelde eerst nog even de kat met een hartstochtelike hevigheid die men bij haar niet zou vermoed hebben hoewel ze grote, gevoelvolle ogen had.

Ze sloten de deur achter zich en vervoegden Stifnie. Ginds had een samenscholing plaats en daar heen liepen ze vol niewsgierigheid eventjes zien. Boven de hoofden stak een kar en een paard.

— Het is 'n ongeluk! zei Stifnie.

Het was een ongeluk. Het was Maarten Sippens die van de kar gestuikt was en over-

Sluiten