Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soep. En de biezondere kleding van moeder verried dat het Zondag was, dat ze even van de mis kwam, terwijl hij toen ook een werk van Jules Verne aan 't lezen was.

Maar daar ging een licht in hem op en hij herinnerde zich zonderlinge dromen. Wat was er van die beelden geworden? Toen hij van de stad naar het dorp kwam lag moeder op sterven en hij dacht aan geen beelden. Maar later had een buurvrouw hem een bak getoond met een aantal in papier gedraaide voorwerpen; ze had hem gevraagd haar dat te laten als aandenken. Doorheen zijn droefgeestige gepeinzen had zich toen vaag de herinnering aan die beelden gewerkt. Maar hij had er niet verder aan gedacht en had ze haar maar gegeven. En nu nog droomde hij dikwels van die bak met betrekking op de beelden; het was alsof een dode gedachte hardnekkig weer levend en helder bewust werd tijdens zijn slaap en steeds was hij alsdan met de verdwenen beelden bekommerd. Weer wakker zijnde kon hij de dingen niet meer aaneenknopen.

Hij stapte terug naar 't venster en keek tussen de huizen, die voortreekten als reien wit bepleisterde graven. Hij was ongerust

Sluiten