Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— N een!

Ze zwegen weer en Marie verklaterde de stoelen met veel gerucht doch zonder aandacht. Ze mijmerde: dat is nu wel iets om aan een vent te vertellen! \Cat onnozele zottin ... als het geen slimheid is! En hij heeft er niets van gezegd? Wat zou hij daarvan zeggen?'t is te dom om dood te doen!

Daar waren plots geen stoelen meer en ze keek nogeens rond met een scherpe blik en misprijzing uitdrukkende krullippen. —

Het zou gedaan zijn, dacht ze met zijn boeken en zijn bladen, die zouden vliegen in de stoof, 'k Zou er de eerste dag 'n vuurtje van maken, hij zou wel getemd zijn! En dat is 'n dubbele reden waarom ik het moet doen: ik zal ermee 'n ziel voor de hemel winnen, want al zijn afgoderij zal wel ophouden, dat weet ik te zeggen!

— Waar zijn nu die boeken? vroeg ze geheimzinnig.

— Hier zijn ze! zei de vrouw en opende een kastje. — Kijk, vervolgde ze, dat is deze hier met die aardige, lelike beesten. Er zijn er ook nog andere.

Ze bladerde in het boek tot ze de bedoelde plaat vond die een monstergevecht voorstelde

Sluiten