Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de vraaknemende God gedacht en een voorbeeld genomen aan haar zuster. Doch vooral de jaren hadden 't hunne gedaan. Waarom ging hij nu zo dicht voorbij haar met in zijn kleren de genotgeur van de grote stad?

En bestond het vertrouwen in haar zusters eerlikheid niet meer, indien ze het zich nog de moeite achtte aan haar zuster te denken, ook iets anders was verdwenen: het geloof in een vraaknemende God. Voor de honderdste maal herdacht ze het toneel voor de kerk, voor de honderdste maal werd ze hevig erdoor aangegrepen, het was alsof ze uit een vernedering verheft werd en Hij in de plaats werd vernederd, en deze gedachte schonk haar een wilde blijdschap omdat daarmee alle dwang was opgeheven en ze nu voortaan haar instinkten kon involgen met teugelloze hartstocht. Haar heel lichaam schokte en sidderde van louter leute bij die gedachte, haar lippen krulden zich tot 'n grijns van spottende verachting voor die machteloze God. Hij integendeel, was almachtig, hij de man. De een had haar niets gegeven dan een bedriegelike vrede die geen vrede was, een vrede vervuld met schrik en hoop. Doch de andere

Sluiten