Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom keek ze scherp alles na. Daarna zette ze zich en dacht aan haar afmatting waarin ze zich een wijle verkneuterde en ze ging koelbloedig in 't geheugen alles na wat ze kwam te bedrijven. Ze was nu tevreden en rustig maar wist dat het opniew gebeuren zou, voortaan zou daar niets meer paal en perk aan stellen, het vreugdeloos strijden was gedaan ze nam nu haar genot lijk ieder ander.

IX.

Toen Stiena thuis kwam zat haar zuster ineengedoken voor haar kussen en ze werkte. Het begon reeds te schemeren en over alles lei zich de zachte glinsterklaarte van het avendrood dat ginds de kimme verfde. Het was als een weerkaatsing van licht en alles was rood en in de donkerte van de huiskamer was het een geblikker als dat wat een onweer voorafgaat.

Stiena sprak niet en miek zich zo klein mogelik. Met een kloppend hart, vrezend voor het geweld van haar zuster was ze thuisgekomen en ze had de deur geopend met bevende hand, beklemd van gemoed. Ze was verbaasd

Sluiten