Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kandelaars met uitgebrande kaarsen en twee vazen, de beeltenis van een kalken man zoals die waarmee Italianen verleden week in het dorp waren rond gekomen. Vóór hem, een weinig terzijde stond een kerkboek geopend tegen een spoelkom en in 't midden een druppelglas waar een gekleurd vocht als brandewijn in was en waarop een hostie lag! Aan de voet van de stoof stond het voetbankje met een stuk gordijn bedekt.

Stiena keek onwillekeurig naar 't venster, de gordijnen waren af en haar zuster had ze in stukken gesneden. Nog een ander stuk lag op een stoel.

Ze bemerkte terzeifdertijd de verdwijning van het Kruisbeeld, en herinnerde zich plots de kalkplekken in de vloer over een paar maanden. En nu dit . . . het was haar alsof tussen dat alles een verband bestond dat ze echter niet bij machte was te vinden.

Al haar gevoelens hadden zich tans opgelost in een overgrote verbazing en zelfs de gelukkigste of pijnlikste gebeurtenissen van die veelbewogen achternoen waren volkomen uit haar denken gewist. Ze keerde zich om naar haar zuster en had dadelik een koppel grote, wijdgeopende ogen, die een mateloze

Sluiten