Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu wel een dekorasie verdiend had. De vrouw uitte echter de mening dat hij er genoeg had want dat al zijn kleren ermee vol waren.

En er werd besloten de vlag weer op te plooien.

Daarom zouden ze toch niet laten van te komen om die vlag, meende de vrouw, en indien ze het lieten was het nog beter zo dan te verongelukken.

Marie kwam reeds om melk als ze daar noch zo stonden en ze lachte geweldig om Van Riebeeck's zonderling postuur. Ze wilde hem helpen afwassen maar de maling bleef aan de stoffe kleven en daar was geen ander middel voor hem dan hem te gaan verkleden. De gastvrouw zou de klederen in de waskuip steken.

— Je mag blije zijn dat je nog zo'n goeie bazin hebt, zei hem Marie, waar zou je anders nu naartoe lopen met je bucht? Daar heb je geen vrouw om je uit de nood te helpen.

— Ba! antwoordde hij, daarmee zit ik nog zo erg niet in nesten, voor geld zijn ze blij het te mogen doen.

Marie beet op haar lippen en haar ogen veranderden van kleur. Ze keek hem aan

Sluiten