Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Hebt ge dan eigenlik niets voor mij?

— O! antwoordde ze.

Ze waren beiden opgestaan en blikten elkander aan. Toen vatte hij haar in de lenden en drukte een kus op haar mond, zag haar bedroefd in de ogen.

— Het is dus de eerste en de laatste? vroeg hij hartstochtelik.

— Waarom moet je wanhopen ? antwoordde ze, hiernamaals zal alles beter zijn. We zijn gelukkig omdat we gestraft worden voor onze zonden. Het is eene zware plicht maar ik zal hem volbrengen.

— Vaarwel dan, antwoordde hij besloten.

Hij drukte haar hand en ging heen.

Stiena zag hem niet. Ze ging aan 't snikken

en 't jammeren. Maar dit duurde niet lang, het week voor een krachtige aanroeping. Ze hoorde een geweldig geschetter in de keuken en liep angstig daarheen. Haar zuster stond te dansen, te lachen en te zingen.

— Hoor je, zei ze, ze zijn daar, ze komen me afhalen met muziek en ik zal onze lieve Vrouw worden, de andere hebben ze weggejaagd. Ik zal God afzetten en Van Riebeeck in de plaats stellen! Kom mee, je zult een engel zijn en trouwen met de Koning.

Sluiten