Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de jk erover Waarom wij die tien geboden als levensregel moesten aannemen in Zijn naam, in de naam Van Hem, de grote Misdadiger! Hoe onlogies en belachelik is dat alles! Hij bedrijft de gruwelikste wandaden zonder kikken of mikken en Hij zou ons die geboden opgelegd hebben! Wat 'n zever! Ba, ik minacht dat alles!

Ik wenste niet eens het zover te brengen als Hij. Het is voor een sterveling onmogelik dergelike verfijnde misdrijven te begaan. Ik wenste maar van Hem te vernemen of Hij mij goed keurde, me voorthelpen wilde en alles op zich wilde nemen. Er zijn immers mensen tegen wie Hij spreekt. Zo las ik onlangs een boek van een franse schrijfster, een zekere Pierre de Coulevain, Nu, tegen die had Hij wel gesproken, hoe zou ze 'tanders weten? Hij had haar verzekerd dat het op Zijn bevel was, ter zijner eer en glorie dat de Engelsen veertienduizend vrouwen en kinderen in Zuid-Afrika hadden doen doodhongeren. En ik die daar zo'n lawijd houd van mijn kot in brand te steken. Dat is andere peper, hee? En niemand steekt Hem achter de grendels, integendeel: men roemt Zijn misdaden, farceurs, va!

Sluiten