Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden van hun metgezellen, doch legden alle nadruk op hun eigen belangrijkheid. Ze spraken verbazend veel onzin en waren, evenals alle belgen, volkomen onwetend. Dat alles vernam ik voorzover ik hun gezever begreep, want ik versta niet te goed het belgies. ledereen praatte voortdurend over zich-zelf en ze keken met 'n zijdelingse blik van minachting naar de ander.

Ook naar mij kwamen ze met 'n beschermend gebaar. Ze deden 'n onderzoek over de brand die me beroerde. Ze besloten een aantal getuigen te ondervragen. Dat was 'n gelukkig gedacht dat hen zeker werd ingegeven door God. Die getuigen brachten inderdaad zo'n verbazende verwarring in de zaak dat het volstrekt onmogelik was er nog uit te geraken. Op een gegeven ogenblik schreewden alle wijven dooreen. Ik oordeelde het noodzakelik ook wat spektakel te maken om niet achter te blijven bij een ander. De heren staakten het verhoor en stopten zich de oren.

Niet de ogen echter, zoals dit aan een heer betaamt. Men moet acht geven steeds de blik te slaan op de vrouw van een ander, dit is een blijk van echte mannelikheid. Ze bezagen alzo voortdurend de vrouw van Piekvogel die

Sluiten