Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T

VAN HET GEDEELTE DER

ProvinGiale-griffie-apchiGven van Noordbrabant

in juli 1905 uit 's Rijks archiefdepót te 's-Hertogenbosch overgebracht naar het archiefgebouw der Provinciale Griffie.

Bij de samenstelling is gevolgd dezelfde wijze van indeeling als in het «Overzicht van het gedeelte der Provin ciale-griffiearchieven van Noordbrabant, bewaard in 's Rijks archiefdepót te 's-Hertogenbosch, niet opgaaf van den toestand van ordening», in mei 1902 door mijn ambtsvoorganger opgemaakt, en als bijlage aan liet verslag over dat jaar toegevoegd (1)

Archieven na 1850.

De inrichting der administratie deed een scheiding bij 1 januari 1851 verkiezen boven eene bij 14 juli 1850.

I. («edeelte van liet archief van de Commissarissen des Konings in Noordbrabant.

Geheel chronologisch geordend. De saaingestelde dossiers zijn niet in hun grondbestanddeelen opgelost, maar geplaatst op datum en nummer van het jongste stuk van het dossier. — De onder 10 en 17 genoemde

(1) Archiefverslagen XXV blz. 90—98. (1905)

1

Sluiten