Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken konden geen plaats vinden in de algemeene chronologische reeks; die onder 16 genoemd zijn geordend per jaar; die onder 17 chronologisch per dossier.

1. Agenda's of (na 1870) inschrijvingslijsten; 1851—1879 (49 dln.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114, overdruk blz. 2)

2. Indexen of alphabetisehe jaarklappers op de sub 1 genoemde agenda's vervaardigd: 1851—1879 (58 dln.).

(Idem.)

3. Ingekomen brieven enz en minuten van antwoorden en beschikkingen enz., 1851—1879, alle gemerkt A, gedagteekend en genummerd (brief en antwoord onder één datumnummer) in overeenstemming met de Agenda's sub 1 (688 portefeuilles).

(Idem.)

4. Seriën afdeelings-agenda's (met of zonder „Index"):

a. Agenda's afdeeling policie, 1851—1859 (9 dln.).

(Idem.)

b. Agenda's 2e afdeeling, 1860 — 1879 (20 dln.).

(Idem.)

c. Indexen 2e afdeeling, 1863, 1865—1870 (7 dln.).

(Idem.)

d. Agenda's 3P afdeeling, 1860—1871 (11 port.).

(Idem.)

e. Indexen 3e afdeeling, 1861—1870 (10 port.).

(Idem.)

ƒ. Agenda's 4° afdeeling, 1860—1867, 1875, 1876 en 1878 (11 dln.).

(Idem.)

g. Indexen 4e afdeeling, 1858, 1859, 1861—1867 (9 dln.).

(Idem.)

h. Agenda's „Lager Onderwijs", 1863—1869 (1 omslag).

(Verg. Staat van Aanw. 1897 blz. 110, overdr. blz. 34.)

Sluiten