Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Lijsten betrekkelijk de verevening van onderhoudskosten van bedelaars-kolonisten, enz., 18o2, 1853, 1855,185b, 1858, 1860, 1861, 1864, 1865 (1 port.).

(Verg. Slaat van Aanw. 1894 blz. 114, overdr. blz. 2.)

5 en 6. Briefwisseling betrekkelijk de verevening van bedelaarskosten 1860-1863, 1864 -1867 (2 port.).

(Idem.)

7—9. Declaratiën wegens verplegingskosten van behoeftige vreemdelingen zonder domicilie van onderstand in Nederlandsche gemeente, 1854, 1856, 1859—1863, 1866—18/0 (3 port.).

(Idem.ï

10. Briefwisseling betrekkelijk de verplegingskosten van behoeftige vreemdelingen, 1854—1860 (1 port.).

(Idem.)

11. Belastingen.

11. Lijsten en briefwisseling betrekkelijk de verdeeling van

presentiegeld voor de colleges van zetters, 1871, 1872, 18/o (1 port.).

(Idem.)

12—17. Gemeenten.

12. Staten, ten behoeve van den Commissaris des Konings opgemaakt, betrekkelijk den financieelen toestand der gemeenten, enz., ten dienste van het provinciaal verslag, 1864 1866 en 1867 (1 port.).

(Idem.)

13—15. Staten en opgaven van de opbrengst der plaatselijke belastingen en andere inkomsten der gemeenten, 1857 en 1861, waarvan 1861 alphabetisch in 2 portefeuilles (3 port.).

(Idem.)

16. Opgaven van de opbrengst der plaatselijke belastingen met verzamelstaat, 1877 (1 port.).

(Idem.)

17. Antwoorden op 23 augustus 1875 A n°. 6, betrekkelijk de gemeentewegen (1 port.).

(Idem)

Sluiten