Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30—33. Jachtzaken.

30. Staten van vonnissen in zake jachtovertredingen, 1858, 18(55, 1877 (1 port.).

Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 114-, overdr. blz. 2.

31. Publicatiën van autoriteiten van andere provinciën ten opzichte van jacht en visscherij, 1860, 1861 (1 port.).

(Idem.)

32. Lijsten van afgiften van kostelooze vergunningen voor

het dooden van schadelijk gedierte, 18&8/9, 1867/8, 18/^/3, 1878/9 (1 port.).

(Idem.)

33. Ingekomen brieven voor het verslag van den staat van het jachtveld, 1862 en 1874 (1 port.).

(Idem.)

34. Kamers van Koophandel.

34. Antwoorden op 27 januari 1853 A n°. 14, en andere stukken betrekkelijk de samenstelling der Kamers van Koophandel, 1852 en 1853 (1 port.).

(Idem.)

35. Kiesrecht.

35. Opgaven van het aantal kiezers bij behoud en bij afschaffing der patentbelasting, 1871—1872 (1 port.).

(Idem.)

36 en 37. Krankzinnigen.

36 Opgaven betrekkelijk krankzinnigen, 1865—1866, met verslag betrekkelijk de in partikuliere woningen verpleegde krankzinnigen over 1865 (1 port.).

(Idem.')

37. Declaratiën betrekkelijk krankzinnigen-verpleging, 1876 (1 port.)

(Idem.)

38—40. Maten en gewichten.

38 40. Verantwoording van de opbrengst van den ijk

van maten en gewichten, 1851—1869 (3 port.).

(Idem.)

Sluiten