Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Naamlijsten van de lotelingen der Nationale Militie van de klassen van 1858, 1859. 1860 en 1861 omtrent welke op grond van art. 190 der wet den 9 augustus 1861, Stbl. n°. 72, in het jaar 1862 een uitspraak moet worden gedaan (1 pak).

(Verg. Staat van Aanw. 1901 blz. 134, overdr. blz. 30, 4".)

e. Registers van nummerverwisselaars en plaatsvervangers, 1S74—1879 (6 dln.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 249, overdr. blz. i, .>°.)

ƒ. Naamlijsten van opgeroepen lotelingen, 1864 en 1865 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1897 blz. 111, overdr. blz. 34.)

g. Register der ingekomen reclames tegen de uitspraken der militieraden, 1861 (1 dl.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 119, overdr. blz. 7.)

16. Gemeenterekeningen, 1852—1879 (495 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 6\)

17. Gemeentebegrootingen, 1854—1886 (170 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 117, overdr. blz. 5 en

b » » » 1895 b 250, » » 2, 12".)

18. a. Gemeentekohieren voor den Hoofdelijken Omslag,

1859—1893, alphabetisch per gemeente (96 port.).

b. Idem 1894—1896, alphabetisch per jaar met 2 lijsten

van reclames en 9 registers, (20 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1894 blz. 117, overdr. blz. 5 en

v , » » 1895 » 250, » » 2, 13".)

19. Reclames wegens aanslagen in den Hoofdelijken Omslag, 1856—1892 (16 port.).

20. Gemeenteverslagen, 1851 —1869 (178 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 7n.)

21. Stukken betrekkelijk bijzondere onderwerpen, in 166 portefeuilles, genummerd 1—58, 60—95, 996—113, 1136ts, 114—124, 125 a—c, 126—135, 136 a en />, 137—162.

Sluiten