Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57. Mark & Dintel.

57. Stukken betreffende het reglement voor het heemraadschap van Mark & Dintel, 1857—1859 (1 port ).

(Very. Slaat vanAanw. 1902 blz. 10G, overdr. blz. 8, 7°.)

58. Maten en Gewichten.

58. Staten van ijkloonen van liet vaatwerk over 1854—1862 (1 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 10°.)

59. Vakant.

60 en 61. Medische politie.

60 en 61. Antwoorden op 13 januari 1863 G n°. 66b, betrekkelijk inzending van staten, vermeldende de voornaamste bijzonderheden betreffende den algenieenen gezondheidstoestand in verband met andere maatschappelijke toestanden en de gesteldheid van den grond in de gemeenten van Noordbrabant (2 port.).

(Verg. Staat van Aanw. 1904 blz. 127, overdr. blz. 39.)

62. Middelen van vervoer.

62. Opgaven van de bestaande openbare middelen van vervoer (diligences en vrachtkarren) met aanteekening van den datum der concessie en de voornaamste bepalingen daartoe (1 port.).

(Idem.)

63_65. Nationale Militie.

63. Aanvragen tot vrijstelling van dienst, 1872 (1 port.). (Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 250, overdr. blz. 2, 10».)

64. Staten van verdeeling van het kontingent voor de Nationale Militie, 1854—1860 (1 port.).

(Idem.)

65. Diverse stukken betrekkelijk de Nationale Militie (1 port.).

(Idem.)

Sluiten